Piccadilly-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Piccadilly Գրանցվեք Piccadilly-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/03/2011 plutocracy [en] plutocracy-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/03/2011 apoplectic [en] apoplectic-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2011 tsunami [en] tsunami-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
26/08/2010 protestor [en] protestor-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/08/2010 protester [en] protester-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2010 inquiry [en] inquiry-ի արտասանություն 1 քվեներ
07/08/2010 chromatography [en] chromatography-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2010 erythropoietin [en] erythropoietin-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2010 complementarity [en] complementarity-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 anaphylactic [en] anaphylactic-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 hybridoma [en] hybridoma-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 myeloma [en] myeloma-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2010 schedule [en] schedule-ի արտասանություն 1 քվեներ
04/07/2010 resource [en] resource-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/05/2010 twelfths [en] twelfths-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2010 ordinary [en] ordinary-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/05/2010 Caribbean [en] Caribbean-ի արտասանություն 2 քվեներ
19/05/2010 aeroplane [en] aeroplane-ի արտասանություն 4 քվեներ
19/05/2010 traumatic [en] traumatic-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/05/2010 library [en] library-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/05/2010 contribute [en] contribute-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/05/2010 economic [en] economic-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2010 hotel [en] hotel-ի արտասանություն 2 քվեներ
19/05/2010 microscopy [en] microscopy-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2010 detail [en] detail-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2010 aunt [en] aunt-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/05/2010 weekend [en] weekend-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

You hear a lot of people with voices like mine in London and the south of England.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Միացյալ Թագավորություն

Piccadilly-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 60 (14 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 8

Քվեներ: 38 քվեներ

Այցելություններ: 19.134


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.759

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 3.557