Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
14/05/2015 manière décalée [fr] manière décalée-ի արտասանություն 1 քվեներ
14/05/2015 véritable doctrine [fr] véritable doctrine-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 pression de l'opinion [fr] pression de l'opinion-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 après une période de [fr] après une période de-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 à cinq minutes à pied [fr] à cinq minutes à pied-ի արտասանություն -1 քվեներ
14/05/2015 s'engager de façon inébranlable [fr] s'engager de façon inébranlable-ի արտասանություն 1 քվեներ
14/05/2015 conducteur exemplaire [fr] conducteur exemplaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 course royale [fr] course royale-ի արտասանություն 1 քվեներ
14/05/2015 cérémonie sur la Croisette [fr] cérémonie sur la Croisette-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 prendre la vie du bon côté [fr] prendre la vie du bon côté-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 imposer des réformes [fr] imposer des réformes-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 institutions monarchiques [fr] institutions monarchiques-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 la vie de tous les jours [fr] la vie de tous les jours-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 pétrodollars [fr] pétrodollars-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 à force de passion [fr] à force de passion-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 résister au trac [fr] résister au trac-ի արտասանություն 1 քվեներ
14/05/2015 euphorie joyeuse [fr] euphorie joyeuse-ի արտասանություն -1 քվեներ
14/05/2015 actrice de renommée internationale [fr] actrice de renommée internationale-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 compétition officielle [fr] compétition officielle-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/05/2015 portraits jubilatoires [fr] portraits jubilatoires-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] de la gauche vers la droite-ի արտասանություն 1 քվեներ
13/05/2015 métal en fusion [fr] métal en fusion-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 sulfure de manganèse [fr] sulfure de manganèse-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 à la limite [fr] à la limite-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 à la rigueur [fr] à la rigueur-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 à la française [fr] à la française-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 je me coiffe [fr] je me coiffe-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 demande d'inscription [fr] demande d'inscription-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] certifiée conforme à la norme Qualité-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 éco-contribution [fr] éco-contribution-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 23.529 (523 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.025

Քվեներ: 1.285 քվեներ

Այցելություններ: 294.742


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 288

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10