Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
02/08/2014 Bujold [fr] Bujold-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) [fr] l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé)-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 Geneviève Bujold [fr] Geneviève Bujold-ի արտասանություն 1 քվեներ
31/07/2014 Voleurs de Chevaux [fr] Voleurs de Chevaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] maître d'hôtel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/07/2014 Lecerf [fr] Lecerf-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Mildred [fr] Mildred-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Briou [fr] Briou-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] Marcel Danesi-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Achour [fr] Achour-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 d'Alluye [fr] d'Alluye-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Castelmoron [fr] Castelmoron-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Lantine [fr] Lantine-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 certaines gens [fr] certaines gens-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] Beaumont-la-Ferrière-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] Beaumont-la-Ronce-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] Beaumont-le-Roger-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] Beaumont-les-Autels-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] Beaumont-les-Nonains-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Barriallots [fr] Barriallots-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Morangiès [fr] Morangiès-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Viçose [fr] Viçose-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Hazéra [fr] Hazéra-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Coutale [fr] Coutale-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Mialanette [fr] Mialanette-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Lessines [fr] Lessines-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Velux [fr] Velux-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Hélène Fourment [fr] Hélène Fourment-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Claude-Albert Mbouronot [fr] Claude-Albert Mbouronot-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Alain Roger [fr] Alain Roger-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.621 (372 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.019

Քվեներ: 760 քվեներ

Այցելություններ: 197.231


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 261

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10