Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
03/04/2015 Combien en avez-vous acheté ? [fr] Combien en avez-vous acheté ?-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2015 Blignac [fr] Blignac-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2015 discutions [fr] discutions-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 discutaient [fr] discutaient-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 discutiez [fr] discutiez-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 discutera [fr] discutera-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 discuterai [fr] discuterai-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 sortirai [fr] sortirai-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 sortais [fr] sortais-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 buviez [fr] buviez-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/04/2015 esprit alerte [fr] esprit alerte-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Ginsburger [fr] Ginsburger-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Beynost [fr] Beynost-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Rakotondrabe [fr] Rakotondrabe-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Beuste [fr] Beuste-ի արտասանություն 1 քվեներ
02/04/2015 Garuda [fr] Garuda-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Alkonost [fr] Alkonost-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Schuré [fr] Schuré-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Veytaux [fr] Veytaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Thanakoen [fr] Thanakoen-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Taignoagny [fr] Taignoagny-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Domagaya [fr] Domagaya-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Olesoxime [fr] Olesoxime-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 terpnos logo [fr] terpnos logo-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Delhalt [fr] Delhalt-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Avaell [fr] Avaell-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Najoth [fr] Najoth-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Montlot [fr] Montlot-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Sengi [fr] Sengi-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/04/2015 Huignard [fr] Huignard-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.993 (499 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 1.124 քվեներ

Այցելություններ: 277.345


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 289

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10