Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
15/06/2014 Ligonier [fr] Ligonier-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/06/2014 possédé [fr] possédé-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/06/2014 douce pensée [fr] douce pensée-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/06/2014 Marie-Louise O'Murphy de Boisfaily [fr] Marie-Louise O'Murphy de Boisfaily-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/06/2014 posthistoire [fr] posthistoire-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/06/2014 Albert Demangeon [fr] Albert Demangeon-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/06/2014 Jean Gottman [fr] Jean Gottman-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/06/2014 Pierre Deffontaines [fr] Pierre Deffontaines-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Un trublion [fr] Un trublion-ի արտասանություն -2 քվեներ
09/06/2014 fin du globe [fr] fin du globe-ի արտասանություն -1 քվեներ
09/06/2014 en pagaïe [fr] en pagaïe-ի արտասանություն -1 քվեներ
09/06/2014 le balai [fr] le balai-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Clytemnestre [fr] Clytemnestre-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/06/2014 Chronologie d'une œuvre [fr] Chronologie d'une œuvre-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 bâtonnets [fr] bâtonnets-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 La Martinière [fr] La Martinière-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 apparais [fr] apparais-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Joiselle [fr] Joiselle-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Salut monsieur [fr] Salut monsieur-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Chaibou [fr] Chaibou-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Thibodeaux [fr] Thibodeaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Étienne Dolet [fr] Étienne Dolet-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/06/2014 Jean-Jacques Lecercle [fr] Jean-Jacques Lecercle-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 Maquignon [fr] Maquignon-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 patio [fr] patio-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 24h/24 [fr] 24h/24-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 Frédéric Bourdin [fr] Frédéric Bourdin-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 Boiselle [fr] Boiselle-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2014 Péribonka [fr] Péribonka-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/06/2014 maquiller une voiture [fr] maquiller une voiture-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.503 (326 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 642 քվեներ

Այցելություններ: 164.228


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 254

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10