Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
10/08/2014 Heriwegh [fr] Heriwegh-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Salye [fr] Salye-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Osterfläde [fr] Osterfläde-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Suberwick [fr] Suberwick-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Aydius [fr] Aydius-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Haelberg [fr] Haelberg-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Guye [fr] Guye-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Beddes [fr] Beddes-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Dieterlen [fr] Dieterlen-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Belfays [fr] Belfays-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Bearcat [fr] Bearcat-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Bagert [fr] Bagert-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Balaives-et-Butz [fr] Balaives-et-Butz-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Piet Hinoul [fr] Piet Hinoul-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/08/2014 Bellebat [fr] Bellebat-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 un boulot [fr] un boulot-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 les contraintes sociales [fr] les contraintes sociales-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Bellaing [fr] Bellaing-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Bellancourt [fr] Bellancourt-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Bellange [fr] Bellange-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Belle-Église [fr] Belle-Église-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Belle-et-Houllefort [fr] Belle-et-Houllefort-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 s'il y a [fr] s'il y a-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 on se dit [fr] on se dit-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 Bellavilliers [fr] Bellavilliers-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 diversités [fr] diversités-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 paneuropéenne [fr] paneuropéenne-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 unisexe [fr] unisexe-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 incarcérations [fr] incarcérations-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/08/2014 l'original [fr] l'original-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.464 (425 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 857 քվեներ

Այցելություններ: 239.737


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10