Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
07/08/2014 Béhagnies [fr] Béhagnies-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Tarlapan [fr] Tarlapan-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 le chite [fr] le chite-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Belgeard [fr] Belgeard-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Bellac [fr] Bellac-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Bricort [fr] Bricort-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Les Buissonnets [fr] Les Buissonnets-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Geffard [fr] Geffard-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Lazorthes [fr] Lazorthes-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 pognons [fr] pognons-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 La Fromagerie Graindorge [fr] La Fromagerie Graindorge-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Villedieu-les-Poêles [fr] Villedieu-les-Poêles-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 Testut [fr] Testut-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2014 mettre à profit [fr] mettre à profit-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 conjointe [fr] conjointe-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 regarder un film [fr] regarder un film-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 identifications [fr] identifications-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 croix verte [fr] croix verte-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 par téléphone [fr] par téléphone-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 immatériels [fr] immatériels-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 mimosa [fr] mimosa-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 hortensia [fr] hortensia-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 rebouchage [fr] rebouchage-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 poutou [fr] poutou-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 JT [fr] JT-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 meuble de cuisine [fr] meuble de cuisine-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 porte-serviette [fr] porte-serviette-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 tri sélectif [fr] tri sélectif-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 ordures domestiques [fr] ordures domestiques-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 pollution sonore [fr] pollution sonore-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.491 (400 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 787 քվեներ

Այցելություններ: 219.301


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 267

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10