Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/06/2014 renforcissiez [fr] renforcissiez-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Hageois [fr] Hageois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Hageoise [fr] Hageoise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Bretonvillois [fr] Bretonvillois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 franger [fr] franger-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Thérèse Bugnet [fr] Thérèse Bugnet-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Abraham Peyrenc de Moras [fr] Abraham Peyrenc de Moras-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 tu jettes [fr] tu jettes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 cravaté [fr] cravaté-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Richard Gasquet [fr] Richard Gasquet-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 brétillien [fr] brétillien-ի արտասանություն -1 քվեներ
23/06/2014 Henri Guisan [fr] Henri Guisan-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Maxime Loïc Feudjou Nguegang [fr] Maxime Loïc Feudjou Nguegang-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Loïc Feudjou [fr] Loïc Feudjou-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Simin Palay [fr] Simin Palay-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Cédric Djeugoué [fr] Cédric Djeugoué-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Dany Achille Nounkeu Tchounkeu [fr] Dany Achille Nounkeu Tchounkeu-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Coencas [fr] Coencas-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Tilleport [fr] Tilleport-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 La Trémoille [fr] La Trémoille-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Saint-Amarin [fr] Saint-Amarin-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 bans [fr] bans-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 toujours ou jamais [fr] toujours ou jamais-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 fontaine lumineuse [fr] fontaine lumineuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Criots-Bâtard-Montrachet [fr] Criots-Bâtard-Montrachet-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Sofiane Feghouli [fr] Sofiane Feghouli-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Alizé Cornet [fr] Alizé Cornet-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Beaumont-en-Argonne [fr] Beaumont-en-Argonne-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Beaumont-en-Auge [fr] Beaumont-en-Auge-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2014 Beaumont-en-Beine [fr] Beaumont-en-Beine-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.598 (331 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 655 քվեներ

Այցելություններ: 170.524


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 257

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10