Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
05/07/2014 M’sieur [fr] M’sieur-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 quatre épices [fr] quatre épices-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Place de Brouckère [fr] Place de Brouckère-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 célandine [fr] célandine-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/07/2014 Les Diables Rouges [fr] Les Diables Rouges-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/07/2014 anti-poches [fr] anti-poches-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/07/2014 anti-rides [fr] anti-rides-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/07/2014 rajeunie [fr] rajeunie-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/07/2014 clignotante [fr] clignotante-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/06/2014 Jean-Marie Le Guen [fr] Jean-Marie Le Guen-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/06/2014 Jean-Hugues Anglade [fr] Jean-Hugues Anglade-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/06/2014 les gamins [fr] les gamins-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Barbazanges [fr] Barbazanges-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 détasserait [fr] détasserait-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 renforcir [fr] renforcir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 renforcissiez [fr] renforcissiez-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Hageois [fr] Hageois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Hageoise [fr] Hageoise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Bretonvillois [fr] Bretonvillois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 franger [fr] franger-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Thérèse Bugnet [fr] Thérèse Bugnet-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Abraham Peyrenc de Moras [fr] Abraham Peyrenc de Moras-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 tu jettes [fr] tu jettes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 cravaté [fr] cravaté-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/06/2014 Richard Gasquet [fr] Richard Gasquet-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Henri Guisan [fr] Henri Guisan-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Maxime Loïc Feudjou Nguegang [fr] Maxime Loïc Feudjou Nguegang-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Loïc Feudjou [fr] Loïc Feudjou-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Simin Palay [fr] Simin Palay-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/06/2014 Cédric Djeugoué [fr] Cédric Djeugoué-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.609 (346 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 689 քվեներ

Այցելություններ: 181.990


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 258

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10