Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
12/04/2014 Multrier [fr] Multrier-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Spangenberger [fr] Spangenberger-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Dechaux [fr] Dechaux-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Bacouel-sur-Selle [fr] Bacouel-sur-Selle-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Bacourt [fr] Bacourt-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Bacquepuis [fr] Bacquepuis-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Bacqueville [fr] Bacqueville-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Bacqueville-en-Caux [fr] Bacqueville-en-Caux-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badailhac [fr] Badailhac-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badaroux [fr] Badaroux-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badecon-le-Pin [fr] Badecon-le-Pin-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badefols-d'Ans [fr] Badefols-d'Ans-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badefols-sur-Dordogne [fr] Badefols-sur-Dordogne-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badens [fr] Badens-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Badevel [fr] Badevel-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Rue de Chanaleilles [fr] Rue de Chanaleilles-ի արտասանություն քվեներ
12/04/2014 Roger Quilliot [fr] Roger Quilliot-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 indisponible [fr] indisponible-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Montferrand [fr] Montferrand-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Azzana [fr] Azzana-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Baâlon [fr] Baâlon-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Baâlons [fr] Baâlons-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Babeau-Bouldoux [fr] Babeau-Bouldoux-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 baby [fr] baby-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Babœuf [fr] Babœuf-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Baccon [fr] Baccon-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Bach [fr] Bach-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Bachant [fr] Bachant-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Bachas [fr] Bachas-ի արտասանություն քվեներ
11/04/2014 Bachivillers [fr] Bachivillers-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Ցանց: http://www.froggish.host22.com/

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 21.798 (303 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.009

Քվեներ: 581 քվեներ

Այցելություններ: 131.716


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 244

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11