Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
14/04/2014 pro-russes [fr] pro-russes-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 provoquent [fr] provoquent-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Instagram [fr] Instagram-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Badinières [fr] Badinières-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Badménil-aux-Bois [fr] Badménil-aux-Bois-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Badonvilliers-Gérauvilliers [fr] Badonvilliers-Gérauvilliers-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Badonviller [fr] Badonviller-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Baffie [fr] Baffie-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 renversée [fr] renversée-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 percuté [fr] percuté-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 d'évasion [fr] d'évasion-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Cordouan [fr] Cordouan-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 nourrissez [fr] nourrissez-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Cargèse [fr] Cargèse-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Thierry Beccaro [fr] Thierry Beccaro-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 William Leymergie [fr] William Leymergie-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Laura Tenoudji [fr] Laura Tenoudji-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2014 Julien Lepers [fr] Julien Lepers-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Riencourt-lès-Cagnicourt [fr] Riencourt-lès-Cagnicourt-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Jieldé [fr] Jieldé-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Julian Alaphilippe [fr] Julian Alaphilippe-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Awala-Yalimapo [fr] Awala-Yalimapo-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Ferragui [fr] Ferragui-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Lazarou [fr] Lazarou-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Delignon [fr] Delignon-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Arsène de Noüe [fr] Arsène de Noüe-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Deran [fr] Deran-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Suzanne Allen [fr] Suzanne Allen-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Baudry-Dutour [fr] Baudry-Dutour-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2014 Henri Smadja [fr] Henri Smadja-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Ցանց: http://www.froggish.host22.com/

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 21.896 (306 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.009

Քվեներ: 592 քվեներ

Այցելություններ: 134.710


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 245

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11