Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
04/08/2014 conjointe [fr] conjointe-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 regarder un film [fr] regarder un film-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 identifications [fr] identifications-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 croix verte [fr] croix verte-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 par téléphone [fr] par téléphone-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 immatériels [fr] immatériels-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 mimosa [fr] mimosa-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 hortensia [fr] hortensia-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 rebouchage [fr] rebouchage-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 poutou [fr] poutou-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 JT [fr] JT-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 meuble de cuisine [fr] meuble de cuisine-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 porte-serviette [fr] porte-serviette-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 tri sélectif [fr] tri sélectif-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 ordures domestiques [fr] ordures domestiques-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 pollution sonore [fr] pollution sonore-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 bouteille en plastique [fr] bouteille en plastique-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/08/2014 boîte métallique [fr] boîte métallique-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 évanoui [fr] évanoui-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 riant [fr] riant-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 près d'ici [fr] près d'ici-ի արտասանություն 1 քվեներ
02/08/2014 Bujold [fr] Bujold-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé) [fr] l'ACS (l'Aide Complémentaire Santé)-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/08/2014 Geneviève Bujold [fr] Geneviève Bujold-ի արտասանություն 1 քվեներ
31/07/2014 Voleurs de Chevaux [fr] Voleurs de Chevaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] maître d'hôtel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/07/2014 Lecerf [fr] Lecerf-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Mildred [fr] Mildred-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Briou [fr] Briou-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] Marcel Danesi-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.479 (389 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 766 քվեներ

Այցելություններ: 210.368


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 266

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10