Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/11/2014 Bésingrand [fr] Bésingrand-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Cyclades [fr] Cyclades-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] Valois de la Motte-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Veyrenc de Bilhc [fr] Veyrenc de Bilhc-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 François-Joseph Fétis [fr] François-Joseph Fétis-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Aryane [fr] Aryane-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Aryanne [fr] Aryanne-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Davaine [fr] Davaine-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Niepce [fr] Niepce-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Burgalat [fr] Burgalat-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 langagière [fr] langagière-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Rogé Cavaillès [fr] Rogé Cavaillès-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 déposera [fr] déposera-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 l'essaimage [fr] l'essaimage-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 souviens-t'en [fr] souviens-t'en-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 tu salis [fr] tu salis-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Nouvelles Orientales [fr] Nouvelles Orientales-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Mémoires d'Hadrien [fr] Mémoires d'Hadrien-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Le Médecin volant [fr] Le Médecin volant-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Les Fourberies de Scapin [fr] Les Fourberies de Scapin-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Sganarelle ou le Cocu imaginaire [fr] Sganarelle ou le Cocu imaginaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 l'École des maris [fr] l'École des maris-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 La Jalousie du Gros-René [fr] La Jalousie du Gros-René-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Le Mariage forcé [fr] Le Mariage forcé-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 L'Impromptu de Versailles [fr] L'Impromptu de Versailles-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Le Tartuffe ou l'Imposteur [fr] Le Tartuffe ou l'Imposteur-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Dom Juan ou le Festin de pierre [fr] Dom Juan ou le Festin de pierre-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux [fr] Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Monsieur de Pourceaugnac [fr] Monsieur de Pourceaugnac-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 George Dandin ou le Mari confondu [fr] George Dandin ou le Mari confondu-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.467 (389 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 764 քվեներ

Այցելություններ: 208.855


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 265

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10