Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/04/2014 Baie-Mahault [fr] Baie-Mahault-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Monique de La Bruchollerie [fr] Monique de La Bruchollerie-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 de Courtivron [fr] de Courtivron-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 D'Hooghe [fr] D'Hooghe-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Costières [fr] Costières-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Brulesécaille [fr] Brulesécaille-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 BIPM [fr] BIPM-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Baillestavy [fr] Baillestavy-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Rayev [fr] Rayev-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Plateau du Golan [fr] Plateau du Golan-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Élias Robert [fr] Élias Robert-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Élias [fr] Élias-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 n'avait [fr] n'avait-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Moyeuvre [fr] Moyeuvre-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 vous comprenez l'Anglais [fr] vous comprenez l'Anglais-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Louis de Nogaret de La Valette [fr] Louis de Nogaret de La Valette-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Cardinal de La Valette [fr] Cardinal de La Valette-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Corbie [fr] Corbie-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Clausewitz [fr] Clausewitz-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Vaudrey [fr] Vaudrey-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Cabaribé [fr] Cabaribé-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Grechons [fr] Grechons-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Chevigné [fr] Chevigné-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Ely [fr] Ely-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Langlais [fr] Langlais-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 Quercu [fr] Quercu-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 omelette aux champignons [fr] omelette aux champignons-ի արտասանություն քվեներ
18/04/2014 rassasié [fr] rassasié-ի արտասանություն քվեներ
17/04/2014 Baignes-Sainte-Radegonde [fr] Baignes-Sainte-Radegonde-ի արտասանություն քվեներ
17/04/2014 Canson [fr] Canson-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Ցանց: http://www.froggish.host22.com/

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 21.826 (303 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.009

Քվեներ: 581 քվեներ

Այցելություններ: 132.088


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 244

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11