Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
25/03/2015 Cabourg [fr] Cabourg-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/03/2015 prêteuse [fr] prêteuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/03/2015 une série télévisée [fr] une série télévisée-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 signalons [fr] signalons-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 rêvons [fr] rêvons-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 reçoivent [fr] reçoivent-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 la coupe claire [fr] la coupe claire-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 exorciser la peur [fr] exorciser la peur-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/03/2015 fidèle épouse [fr] fidèle épouse-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 cité industrielle [fr] cité industrielle-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 arôme de menthe [fr] arôme de menthe-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 personnages fictifs [fr] personnages fictifs-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 est-ce que je prends un cahier ? [fr] est-ce que je prends un cahier ?-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 Crémant d'Alsace [fr] Crémant d'Alsace-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 S [fr] S-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 machine à crépir [fr] machine à crépir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 parties hautes [fr] parties hautes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 virant [fr] virant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 maximum de sécurité [fr] maximum de sécurité-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/03/2015 surfaces enduites [fr] surfaces enduites-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 renfort central [fr] renfort central-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 square [fr] square-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 occupait [fr] occupait-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 chamaillait [fr] chamaillait-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 Die [fr] Die-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 le fiacre [fr] le fiacre-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/03/2015 intéressaient [fr] intéressaient-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/03/2015 intéressais [fr] intéressais-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/03/2015 intéresserait [fr] intéresserait-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/03/2015 fréquentais [fr] fréquentais-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.767 (478 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 1.037 քվեներ

Այցելություններ: 259.092


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 284

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10