Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
28/10/2014 date limite de consommation [fr] date limite de consommation-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 mot de passe [fr] mot de passe-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 contenues [fr] contenues-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 attenante [fr] attenante-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 L'île de Wallis [fr] L'île de Wallis-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 Londres [fr] Londres-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 Choiseul [fr] Choiseul-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 Mer Rouge [fr] Mer Rouge-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 offensive à outrance [fr] offensive à outrance-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 Transjordanie [fr] Transjordanie-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/10/2014 écrin de verdure [fr] écrin de verdure-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/10/2014 Joël Dugrenot [fr] Joël Dugrenot-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/10/2014 où est le chat ? [fr] où est le chat ?-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 c'est quand, ton anniversaire? [fr] c'est quand, ton anniversaire?-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 c'est déjà le weekend [fr] c'est déjà le weekend-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 à demain alors [fr] à demain alors-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 envolez-vous [fr] envolez-vous-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 offrez-vous [fr] offrez-vous-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 copiez-collez [fr] copiez-collez-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 copiez [fr] copiez-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 je voudrais lui expliquer [fr] je voudrais lui expliquer-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 éloigner les moustiques [fr] éloigner les moustiques-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 sauver la vie [fr] sauver la vie-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 rejoindre l’équipe [fr] rejoindre l’équipe-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 utiliser un programme [fr] utiliser un programme-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 continuer votre voyage [fr] continuer votre voyage-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 la semaine prochaine [fr] la semaine prochaine-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 c'est dommage ! [fr] c'est dommage !-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/10/2014 sortir tous les soirs [fr] sortir tous les soirs-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/10/2014 répondre aux questions [fr] répondre aux questions-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.630 (382 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.019

Քվեներ: 779 քվեներ

Այցելություններ: 200.875


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 260

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10