Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
01/03/2015 Achille Duchêne [fr] Achille Duchêne-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 profiter de la soirée [fr] profiter de la soirée-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 André Cayatte [fr] André Cayatte-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 Stéphane Audran [fr] Stéphane Audran-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 Charlotte Valandrey [fr] Charlotte Valandrey-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 Jacques Gamblin [fr] Jacques Gamblin-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 Yves Boisset [fr] Yves Boisset-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 Le Mariage des Roses [fr] Le Mariage des Roses-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 esprit de sainteté [fr] esprit de sainteté-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 mieux-être [fr] mieux-être-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 bi-licence [fr] bi-licence-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 Désirée Cousteau [fr] Désirée Cousteau-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 ils resteront [fr] ils resteront-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 nous restons [fr] nous restons-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 restais [fr] restais-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 répondais [fr] répondais-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 répondions [fr] répondions-ի արտասանություն 1 քվեներ
01/03/2015 cassait [fr] cassait-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 liste des gains [fr] liste des gains-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 je répare [fr] je répare-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2015 réparé [fr] réparé-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/02/2015 outils numériques [fr] outils numériques-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/02/2015 entretien accordé [fr] entretien accordé-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/02/2015 à propos d'eux [fr] à propos d'eux-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/02/2015 aux oreilles pointues [fr] aux oreilles pointues-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/02/2015 rendre hommage [fr] rendre hommage-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/02/2015 longs métrages [fr] longs métrages-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/02/2015 aller voir ailleurs [fr] aller voir ailleurs-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/02/2015 faire en sorte que [fr] faire en sorte que-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/02/2015 maintenir le lien [fr] maintenir le lien-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.627 (454 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 959 քվեներ

Այցելություններ: 251.709


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 278

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10