Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
03/05/2015 non dénombrables [fr] non dénombrables-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 pli en recommandé [fr] pli en recommandé-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 science accessoire [fr] science accessoire-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 conditions indiquées [fr] conditions indiquées-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 dialogue informel [fr] dialogue informel-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 indications nécessaires [fr] indications nécessaires-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 oh que non! [fr] oh que non!-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 pneumatique dégonflé [fr] pneumatique dégonflé-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 bière pression [fr] bière pression-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 arts du spectacle [fr] arts du spectacle-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une école d'été [fr] une école d'été-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 l'agenda [fr] l'agenda-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 la cuisinière [fr] la cuisinière-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 le four [fr] le four-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 la fleuriste [fr] la fleuriste-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 le magasin de fruits [fr] le magasin de fruits-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 le magasin d'informatique [fr] le magasin d'informatique-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un serveur [fr] un serveur-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une serveuse [fr] une serveuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un vendeur [fr] un vendeur-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une vendeuse [fr] une vendeuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un homme au foyer [fr] un homme au foyer-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une femme au foyer [fr] une femme au foyer-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une infirmière [fr] une infirmière-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un instituteur [fr] un instituteur-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 une institutrice [fr] une institutrice-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un optométriste [fr] un optométriste-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 la pâtisserie [fr] la pâtisserie-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 des soldes [fr] des soldes-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2015 un juge [fr] un juge-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 23.156 (505 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.025

Քվեներ: 1.149 քվեներ

Այցելություններ: 281.041


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 285

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10