Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/09/2014 cette - sept [fr] cette - sept-ի արտասանություն -1 քվեներ
18/09/2014 cette [fr] cette-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/09/2014 Mongibeaux [fr] Mongibeaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/09/2014 maire d'Asnières [fr] maire d'Asnières-ի արտասանություն 1 քվեներ
16/09/2014 la croix huguenote [fr] la croix huguenote-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/09/2014 Haesaerts [fr] Haesaerts-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/09/2014 zasius [fr] zasius-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/09/2014 Jérôme Guedj [fr] Jérôme Guedj-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/09/2014 Amédée-Landély Hettich [fr] Amédée-Landély Hettich-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Chérisey [fr] Chérisey-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Benagues [fr] Benagues-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Bendorf [fr] Bendorf-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Lhomoy [fr] Lhomoy-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Igerne [fr] Igerne-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Rouany [fr] Rouany-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Bueil [fr] Bueil-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Doumenc [fr] Doumenc-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Joveaux [fr] Joveaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Dormeuil [fr] Dormeuil-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Jouvencel [fr] Jouvencel-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 Legide [fr] Legide-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2014 peu profond [fr] peu profond-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/09/2014 l'adresse [fr] l'adresse-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/08/2014 dessiller [fr] dessiller-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 l'enchaînement d'actions [fr] l'enchaînement d'actions-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 pour commencer [fr] pour commencer-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 pour finir [fr] pour finir-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 bon séjour [fr] bon séjour-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 il est tard [fr] il est tard-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 gros moyens [fr] gros moyens-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.598 (366 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.019

Քվեներ: 734 քվեներ

Այցելություններ: 188.062


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 257

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10