Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
19/12/2014 Ancien combattant [fr] Ancien combattant-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/12/2014 Candie [fr] Candie-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/12/2014 Courageux [fr] Courageux-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/12/2014 Bougainville [fr] Bougainville-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 Charles Alexandre Léon Durand [fr] Charles Alexandre Léon Durand-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 Romulus [fr] Romulus-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 Louis-Antoine de Bougainville [fr] Louis-Antoine de Bougainville-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 saint-esprit [fr] saint-esprit-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 indomptable [fr] indomptable-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 éveillé [fr] éveillé-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 ardent [fr] ardent-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 terrible [fr] terrible-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 Détroit de Kertch [fr] Détroit de Kertch-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 Kiev [fr] Kiev-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/12/2014 neptune [fr] neptune-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Gendraud [fr] Gendraud-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Marc-Olivier Oetterli [fr] Marc-Olivier Oetterli-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Minsk [fr] Minsk-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Léningrad [fr] Léningrad-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Varsovie [fr] Varsovie-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Pologne [fr] Pologne-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Budapest [fr] Budapest-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Bulgarie [fr] Bulgarie-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 sceptre [fr] sceptre-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Saint Antoine [fr] Saint Antoine-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Ville de Paris [fr] Ville de Paris-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Tourville [fr] Tourville-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Bésingrand [fr] Bésingrand-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Cyclades [fr] Cyclades-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] Valois de la Motte-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.491 (400 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 787 քվեներ

Այցելություններ: 219.844


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 267

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10