Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/05/2015 Loudenvielle [fr] Loudenvielle-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 Air tendre pour les Muses [fr] Air tendre pour les Muses-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 le short [fr] le short-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 bretelles [fr] bretelles-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 Jeanne-Louise Dumont [fr] Jeanne-Louise Dumont-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 Jacques-Edme Dumont [fr] Jacques-Edme Dumont-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 Pierre le Pesant Sieur de Boisguilbert [fr] Pierre le Pesant Sieur de Boisguilbert-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 La Feuillerie [fr] La Feuillerie-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/05/2015 Adrien-François Servais [fr] Adrien-François Servais-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/05/2015 Madora [fr] Madora-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/05/2015 Mimi Thorisson [fr] Mimi Thorisson-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/05/2015 bousillé [fr] bousillé-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 ouiche [fr] ouiche-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Péclet [fr] Péclet-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Dejoyeaux [fr] Dejoyeaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Nathalie Cardone [fr] Nathalie Cardone-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Cabbé [fr] Cabbé-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Têtedoie [fr] Têtedoie-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Firmin Lambot [fr] Firmin Lambot-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 Pigneur [fr] Pigneur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/05/2015 réussirais [fr] réussirais-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/05/2015 faux comme un jeton [fr] faux comme un jeton-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/05/2015 bibliothèque virtuelle [fr] bibliothèque virtuelle-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/05/2015 d'après une histoire [fr] d'après une histoire-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/05/2015 devenait [fr] devenait-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/05/2015 montez [fr] montez-ի արտասանություն 1 քվեներ
20/05/2015 législation douanière [fr] législation douanière-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/05/2015 couper la chique à quelqu’un [fr] couper la chique à quelqu’un-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/05/2015 pousser le bouchon un peu loin [fr] pousser le bouchon un peu loin-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/05/2015 inciter les gens à [fr] inciter les gens à-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 23.538 (523 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.025

Քվեներ: 1.285 քվեներ

Այցելություններ: 295.480


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 289

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10