Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
25/11/2014 Gendraud [fr] Gendraud-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Marc-Olivier Oetterli [fr] Marc-Olivier Oetterli-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Minsk [fr] Minsk-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Léningrad [fr] Léningrad-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Varsovie [fr] Varsovie-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Pologne [fr] Pologne-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Budapest [fr] Budapest-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Bulgarie [fr] Bulgarie-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 sceptre [fr] sceptre-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Saint Antoine [fr] Saint Antoine-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Ville de Paris [fr] Ville de Paris-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/11/2014 Tourville [fr] Tourville-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Bésingrand [fr] Bésingrand-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Cyclades [fr] Cyclades-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Valois de la Motte [fr] Valois de la Motte-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2014 Veyrenc de Bilhc [fr] Veyrenc de Bilhc-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 François-Joseph Fétis [fr] François-Joseph Fétis-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Aryane [fr] Aryane-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Aryanne [fr] Aryanne-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Davaine [fr] Davaine-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Niepce [fr] Niepce-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Burgalat [fr] Burgalat-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 langagière [fr] langagière-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 Rogé Cavaillès [fr] Rogé Cavaillès-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 déposera [fr] déposera-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 l'essaimage [fr] l'essaimage-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/11/2014 souviens-t'en [fr] souviens-t'en-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 tu salis [fr] tu salis-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Nouvelles Orientales [fr] Nouvelles Orientales-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2014 Mémoires d'Hadrien [fr] Mémoires d'Hadrien-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.

If you wish to improve your French, just pay a visit at the website Bernard12 and myself share by just typing "Froggyspeak" on your browser search bar or have a look at our "Froggyspeak" Facebook page!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.479 (389 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.017

Քվեներ: 764 քվեներ

Այցելություններ: 209.518


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 266

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10