Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2014 Ban-de-Laveline [fr] Ban-de-Laveline-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Ban-de-Sapt [fr] Ban-de-Sapt-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Ban-sur-Meurthe-Clefcy [fr] Ban-sur-Meurthe-Clefcy-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Banassac [fr] Banassac-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Banca [fr] Banca-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Bancigny [fr] Bancigny-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Bancourt [fr] Bancourt-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Bandraboua [fr] Bandraboua-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Bandrele [fr] Bandrele-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Magnenat [fr] Magnenat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Fhal [fr] Fhal-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Cavarodes [fr] Cavarodes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Destutt de Tracy [fr] Destutt de Tracy-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 DeCaigny [fr] DeCaigny-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 adeptes [fr] adeptes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 il moud [fr] il moud-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 étang idéal [fr] étang idéal-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 signer l'acte de mort [fr] signer l'acte de mort-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 la ville de Jaurès [fr] la ville de Jaurès-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 ce n'est pas là-haut [fr] ce n'est pas là-haut-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Vroman [fr] Vroman-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 la place Jean-Jaurès [fr] la place Jean-Jaurès-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 une estrade [fr] une estrade-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Jean-Louis Lang [fr] Jean-Louis Lang-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 tu n'en [fr] tu n'en-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2014 Lamouroux [fr] Lamouroux-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/04/2014 Hôpital Necker [fr] Hôpital Necker-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/04/2014 Baleix [fr] Baleix-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/04/2014 Zalulyan [fr] Zalulyan-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/04/2014 Balesmes-sur-Marne [fr] Balesmes-sur-Marne-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Ցանց: http://www.froggish.host22.com/

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 21.922 (306 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.009

Քվեներ: 595 քվեներ

Այցելություններ: 135.108


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 245

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11