Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/07/2014 maître d'hôtel [fr] maître d'hôtel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/07/2014 Lecerf [fr] Lecerf-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Mildred [fr] Mildred-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Briou [fr] Briou-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Marcel Danesi [fr] Marcel Danesi-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Achour [fr] Achour-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 d'Alluye [fr] d'Alluye-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Castelmoron [fr] Castelmoron-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Lantine [fr] Lantine-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 certaines gens [fr] certaines gens-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-la-Ferrière [fr] Beaumont-la-Ferrière-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-la-Ronce [fr] Beaumont-la-Ronce-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-le-Roger [fr] Beaumont-le-Roger-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-les-Autels [fr] Beaumont-les-Autels-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Beaumont-les-Nonains [fr] Beaumont-les-Nonains-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Barriallots [fr] Barriallots-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Morangiès [fr] Morangiès-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Viçose [fr] Viçose-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Hazéra [fr] Hazéra-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Coutale [fr] Coutale-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Mialanette [fr] Mialanette-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Lessines [fr] Lessines-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Velux [fr] Velux-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Hélène Fourment [fr] Hélène Fourment-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Claude-Albert Mbouronot [fr] Claude-Albert Mbouronot-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Alain Roger [fr] Alain Roger-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 M’sieur [fr] M’sieur-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 quatre épices [fr] quatre épices-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 Place de Brouckère [fr] Place de Brouckère-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/07/2014 célandine [fr] célandine-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.513 (326 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.016

Քվեներ: 642 քվեներ

Այցելություններ: 162.869


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 254

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10