Pat91-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pat91 Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Pat91-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
21/08/2014 dessiller [fr] dessiller-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 l'enchaînement d'actions [fr] l'enchaînement d'actions-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 pour commencer [fr] pour commencer-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/08/2014 pour finir [fr] pour finir-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 bon séjour [fr] bon séjour-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 vœux de bonne année [fr] vœux de bonne année-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 à vos souhaits ! [fr] à vos souhaits !-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 il est tard [fr] il est tard-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 gros moyens [fr] gros moyens-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 elle a le cœur lourd [fr] elle a le cœur lourd-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 les souliers [fr] les souliers-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 empeste [fr] empeste-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 ce n'est pas mon jour [fr] ce n'est pas mon jour-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2014 Chantal Dupuy-Dunier [fr] Chantal Dupuy-Dunier-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Henri Frugès [fr] Henri Frugès-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Les Chables [fr] Les Chables-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Ayn [fr] Ayn-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 géniaux [fr] géniaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Haemele [fr] Haemele-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Rousseeuw [fr] Rousseeuw-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Heriwegh [fr] Heriwegh-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Salye [fr] Salye-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Osterfläde [fr] Osterfläde-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Suberwick [fr] Suberwick-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Aydius [fr] Aydius-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Haelberg [fr] Haelberg-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Guye [fr] Guye-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Beddes [fr] Beddes-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Dieterlen [fr] Dieterlen-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/08/2014 Belfays [fr] Belfays-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi everybody,
I'm French and live near Paris.
I've always been interested in foreign languages, so I've been studying English, Spanish, Portuguese, but also some Chinese, Romanian, and a couple of words of some other languages too...
I think being open to other cultures and languages is a key element for world peace, as they're all part of our common wealth as humans on this planet.
If you wish to improve your French, just have a look at the web site Bernard12 and myself share or at the Froggyspeak Facebook page !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

Pat91-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 22.598 (331 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.018

Քվեներ: 657 քվեներ

Այցելություններ: 171.466


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 257

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10