MarieSophie-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: MarieSophie Գրանցվեք MarieSophie-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 les engins de chantier [fr] les engins de chantier-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture-ի արտասանություն 1 քվեներ
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 Je vous verrai ce soir [fr] Je vous verrai ce soir-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 Nous nous verrons à six heures [fr] Nous nous verrons à six heures-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ?-ի արտասանություն 1 քվեներ
27/02/2014 nous serons là vers neuf heures [fr] nous serons là vers neuf heures-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 Le train part à neuf heures quarante [fr] Le train part à neuf heures quarante-ի արտասանություն քվեներ
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures-ի արտասանություն քվեներ
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur-ի արտասանություն քվեներ
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient-ի արտասանություն քվեներ
04/10/2012 L’Angleterre [fr] L’Angleterre-ի արտասանություն քվեներ
04/10/2012 leader [fr] leader-ի արտասանություն 1 քվեներ
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 carottage [fr] carottage-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale-ի արտասանություն քվեներ
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

MarieSophie-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 59 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 35

Քվեներ: 4 քվեներ

Այցելություններ: 8.353


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 2.287

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 3.216