Lefcant-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: Lefcant Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Lefcant-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
19/06/2009 δέλτα [el] δέλτα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 γάμμα [el] γάμμα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 βήτα [el] βήτα-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 Ελληνικό αλφάβητο [el] Ελληνικό αλφάβητο-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 άλφα [el] άλφα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 παχιά [el] παχιά-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 παχύ [el] παχύ-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 λίπος [el] λίπος-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 σχήμα [el] σχήμα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 προς τα μπρος [el] προς τα μπρος-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 θεμέλιο [el] θεμέλιο-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 τέσσερα [el] τέσσερα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 αγρόκτημα [el] αγρόκτημα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 μακριά [el] μακριά-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 μακρινός [el] μακρινός-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 αλεπού [el] αλεπού-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 εύθραυστο [el] εύθραυστο-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 εύθραυστη [el] εύθραυστη-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 εύθραυστος [el] εύθραυστος-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 μακρινή [el] μακρινή-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 σκελετός [el] σκελετός-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 κορνίζα [el] κορνίζα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 μακρινό [el] μακρινό-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 διευρυμένος [el] διευρυμένος-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 τζάκι [el] τζάκι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 διευρυμένη [el] διευρυμένη-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ψάρι [el] ψάρι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 διευρυμένο [el] διευρυμένο-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 γροθιά [el] γροθιά-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 σημαία [el] σημαία-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Հունաստան

Lefcant-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 799 (88 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 309

Քվեներ: 93 քվեներ

Այցելություններ: 47.832


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 558

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 346