Lefcant-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: Lefcant Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Lefcant-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
28/07/2009 ποίημα [grc] ποίημα-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/07/2009 Κέλσος [grc] Κέλσος-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] Ἑλλάς-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/07/2009 χίλιοι [grc] χίλιοι-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/07/2009 μέτρον [grc] μέτρον-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/07/2009 στρατηγοί [grc] στρατηγοί-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/07/2009 ἑκατόν [grc] ἑκατόν-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/07/2009 Περσεύς [grc] Περσεύς-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] Ἑκάτη-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/06/2009 Στησίχορος [grc] Στησίχορος-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 ξεχνάω [el] ξεχνάω-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 συγχωρώ [el] συγχωρώ-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 πηρούνι [el] πηρούνι-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/06/2009 παχύς [el] παχύς-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ωμέγα [el] ωμέγα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ψι [el] ψι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 χι [el] χι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 φι [el] φι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ύψιλον [el] ύψιλον-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ταυ [el] ταυ-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 σίγμα [el] σίγμα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ρω [el] ρω-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 πι [el] πι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 όμικρον [el] όμικρον-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ξι [el] ξι-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 νυ [el] νυ-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 μυ [el] μυ-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 λάμδα [el] λάμδα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 κάππα [el] κάππα-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2009 ιώτα [el] ιώτα-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Գերմանիա

Lefcant-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 832 (101 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 309

Քվեներ: 106 քվեներ

Այցելություններ: 58.469


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 632

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 380