LauraDiane-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: LauraDiane Գրանցվեք LauraDiane-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] Microsoft Outlook-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/09/2014 Food court [en] Food court-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/06/2011 Jessie J [en] Jessie J-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
08/03/2011 technical [en] technical-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/03/2011 wooden spoon [en] wooden spoon-ի արտասանություն 1 քվեներ
08/03/2011 disgrace [en] disgrace-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/03/2011 crocodile tears [en] crocodile tears-ի արտասանություն 1 քվեներ
08/03/2011 spider orchid [en] spider orchid-ի արտասանություն 1 քվեներ
08/03/2011 saving grace [en] saving grace-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
08/03/2011 university [en] university-ի արտասանություն 6 քվեներ
08/03/2011 Bill Clinton [en] Bill Clinton-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/03/2011 grangerize [en] grangerize-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/03/2011 Starbucks [en] Starbucks-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
08/03/2011 David Seidler [en] David Seidler-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I am an East Coaster transplanted to Seattle 15 years ago. I grew up in Maryland (Washington, D.C. area). As a child I spent time with relatives in New England and Delaware. One parent was from upstate New York; the other lived in various places but spent many childhood years in New England, especially Maine. Higher education in Vermont and Connecticut.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

LauraDiane-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 14 (3 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 8 քվեներ

Այցելություններ: 5.246


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 27.234

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11.147