Klaudi-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Klaudi Գրանցվեք Klaudi-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
09/02/2012 respirator [en] respirator-ի արտասանություն 2 քվեներ
09/02/2012 witty [en] witty-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/02/2012 rightward [en] rightward-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 sitter [en] sitter-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 centerboard [en] centerboard-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 haughty [en] haughty-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 hatting [en] hatting-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 beater [en] beater-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 gradeability [en] gradeability-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 bittered [en] bittered-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 affectivity [en] affectivity-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 affectability [en] affectability-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 bettered [en] bettered-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 biter [en] biter-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 comparability [en] comparability-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 outers [en] outers-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 answerability [en] answerability-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 taxability [en] taxability-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 permitting [en] permitting-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 knotting [en] knotting-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/02/2012 metallically [en] metallically-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 mathematic [en] mathematic-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 fatty [en] fatty-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 portal [en] portal-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/02/2012 morality [en] morality-ի արտասանություն 1 քվեներ
20/08/2011 warhead [en] warhead-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2011 billiards [en] billiards-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm a native English speaker from the midwestern U.S.. There is a local accent from my region, which is nasal-sounding on the vowels. It's spoken mainly among the older generation, but I try to avoid it!

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Klaudi-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 303 (48 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.626

Քվեներ: 78 քվեներ

Այցելություններ: 47.362


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 211

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 996