Kalira-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: Kalira Գրանցվեք Kalira-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious-ի արտասանություն 2 քվեներ
06/03/2012 Lotta [en] Lotta-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 hospitalization [en] hospitalization-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 unconcern [en] unconcern-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 superimpose [en] superimpose-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 auspice [en] auspice-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 someday [en] someday-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 substantially [en] substantially-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 pneumatology [en] pneumatology-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 exhortation [en] exhortation-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 roofless [en] roofless-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 medulla oblongata [en] medulla oblongata-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 incentives [en] incentives-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 apocryphal [en] apocryphal-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 magnetic [en] magnetic-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 asynchronously [en] asynchronously-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 tourniquet [en] tourniquet-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 beloved [en] beloved-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 tendons [en] tendons-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 maturity [en] maturity-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 adultery [en] adultery-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 fraternal [en] fraternal-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 maternal [en] maternal-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 paternal [en] paternal-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 Falter [en] Falter-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/03/2012 tabloid [en] tabloid-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/03/2012 automaton [en] automaton-ի արտասանություն 2 քվեներ
05/03/2012 obumbrative [en] obumbrative-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Kalira-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 95 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 8

Քվեներ: 25 քվեներ

Այցելություններ: 18.373


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 7.285

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.662