Kalira-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Kalira Գրանցվեք Kalira-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/04/2012 intercept [en] intercept-ի արտասանություն 1 քվեներ
27/04/2012 cross the Rubicon [en] cross the Rubicon-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2012 astrolabe [en] astrolabe-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2012 astrogeology [en] astrogeology-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2012 fetishization [en] fetishization-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2012 democratization [en] democratization-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/03/2012 Arachnology [en] Arachnology-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/03/2012 portmanteau [en] portmanteau-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 codex [en] codex-ի արտասանություն 3 քվեներ
06/03/2012 pirate [en] pirate-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 Messenger [en] Messenger-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 achoo [en] achoo-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 serena [en] serena-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 Serial [en] Serial-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 serene [en] serene-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 serenity [en] serenity-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 commandeer [en] commandeer-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 Kasey [en] Kasey-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 flammable [en] flammable-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 inflammatory [en] inflammatory-ի արտասանություն 2 քվեներ
06/03/2012 dare [en] dare-ի արտասանություն 2 քվեներ
06/03/2012 drum [en] drum-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 guitar [en] guitar-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 xylophone [en] xylophone-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 fjord [en] fjord-ի արտասանություն 1 քվեներ
06/03/2012 dire [en] dire-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 whistle [en] whistle-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 relevance [en] relevance-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/03/2012 sneakiness [en] sneakiness-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Kalira-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 95 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 8

Քվեներ: 25 քվեներ

Այցելություններ: 18.439


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 7.604

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.661