Ixtabyss-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Ixtabyss Գրանցվեք Ixtabyss-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
11/11/2010 Nataša [hr] Nataša-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Marijana [hr] Marijana-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Žarko [hr] Žarko-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/11/2010 Branimir [hr] Branimir-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Ljudevit [hr] Ljudevit-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Gabrijel [hr] Gabrijel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Rafael [hr] Rafael-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Darko [hr] Darko-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Željko [hr] Željko-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Mario [hr] Mario-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Stanislav [hr] Stanislav-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Denis [hr] Denis-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Snježana [hr] Snježana-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Jasminka [hr] Jasminka-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] Ivan Krstitelj-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Miroslav [hr] Miroslav-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Dubravka [hr] Dubravka-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Blaženko [hr] Blaženko-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Blaženka [hr] Blaženka-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Tatjana [hr] Tatjana-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Zlatko [hr] Zlatko-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/11/2010 Jelena [hr] Jelena-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Zvjezdan [hr] Zvjezdan-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Matilda [hr] Matilda-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Patricija [hr] Patricija-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Emanuel [hr] Emanuel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Domagoj [hr] Domagoj-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/11/2010 Elizabeta [hr] Elizabeta-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Anastazija [hr] Anastazija-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/11/2010 Ambrozije [hr] Ambrozije-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

My wish? I wish everyone would understand each other no matter where they come from. :)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Խորվաթիա

Ixtabyss-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 166 (9 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 6

Քվեներ: 10 քվեներ

Այցելություններ: 21.017


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 8.628

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.650