Hitch-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Hitch Գրանցվեք Hitch-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 beche [sn] beche-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro-ի արտասանություն -1 քվեներ
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 piri [sn] piri-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 milic [sn] milic-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] Robert Mugabe-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] Morgan Tsvangirai-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] Nhamodzenyika-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 kudakwashe [sn] kudakwashe-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 motsi [sn] motsi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 chiShona [sn] chiShona-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Mhuka [sn] Mhuka-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 ndatenda [sn] ndatenda-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 nyuchi [sn] nyuchi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 zvakanaka [sn] zvakanaka-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] Handitaure chiShona-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 Ndinokuda [sn] Ndinokuda-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 mawere [sn] mawere-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 gweta [sn] gweta-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 jasi [sn] jasi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 sekuru [sn] sekuru-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 uwandi [sn] uwandi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 njodzi [sn] njodzi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 mafuta [sn] mafuta-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2010 goronga [sn] goronga-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Մալայզիա

Hitch-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 39

Ավելացրած բառեր: 8

Այցելություններ: 11.534


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 7.575

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 5.571