Heracleum-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 2.

Օգտատեր: Heracleum Գրանցվեք Heracleum-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] decreto Milleproroghe-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/05/2012 agente estinguente [it] agente estinguente-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 elettromiografia [it] elettromiografia-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 dorsalgia [it] dorsalgia-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 scemenzaio [it] scemenzaio-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 sovraspinato [it] sovraspinato-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] a scanso di equivoci-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 cane sciolto [it] cane sciolto-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 a rigore [it] a rigore-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 armato fino ai denti [it] armato fino ai denti-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 stuzzicheria [it] stuzzicheria-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/05/2012 al dettaglio [it] al dettaglio-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 stuzzicamento [it] stuzzicamento-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 sano come un pesce [it] sano come un pesce-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/05/2012 popolaresco [it] popolaresco-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Andalusia [it] Andalusia-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 vino nobile [it] vino nobile-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] Gaetano Maria Schiassi-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Origlia [it] Origlia-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Muzzio [it] Muzzio-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Patroclo [it] Patroclo-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Prometeo [it] Prometeo-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Andromaca [it] Andromaca-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Potala [it] Potala-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 ti amo [it] ti amo-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Banco Popolare [it] Banco Popolare-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 UBI Banca [it] UBI Banca-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] Banca Lombarda e Piemontese-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] Banca Popolare di Milano-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] UniCredit S.p.A.-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi wandering forvoer,
I have a central Italy accent, this means that -usually- a few consonants (B, D, P) could sound "heavier", strong S (similar to Z); by the way, here I'm pronouncing italian words as neutral as possible ;)

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իտալիա

Heracleum-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 7.122 (1.033 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 4.918

Քվեներ: 1.309 քվեներ

Այցելություններ: 234.946


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 95

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 55