FrauSue-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: FrauSue Գրանցվեք FrauSue-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
04/02/2015 unionise [en] unionise-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/01/2015 Frederick Rutland [en] Frederick Rutland-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/01/2015 intelligence officer [en] intelligence officer-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 gesticulating [en] gesticulating-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/09/2014 slope [en] slope-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/09/2014 paddlewheel [en] paddlewheel-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/06/2014 Glayva [en] Glayva-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/06/2014 Tearfund [en] Tearfund-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] Paul Clitheroe-ի արտասանություն 1 քվեներ
26/04/2014 beg [en] beg-ի արտասանություն 1 քվեներ
15/03/2014 Short-haul [en] Short-haul-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/03/2014 skrill [en] skrill-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/03/2014 housebreak [en] housebreak-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/02/2014 plushest [en] plushest-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/02/2014 homeward [en] homeward-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/02/2014 phubbing [en] phubbing-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/02/2014 Arthur Pryor [en] Arthur Pryor-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/02/2014 Augst [en] Augst-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/02/2014 operated [en] operated-ի արտասանություն 1 քվեներ
12/02/2014 pessary [en] pessary-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/02/2014 glaive [en] glaive-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 even-keeled [en] even-keeled-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 fluo [en] fluo-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 Nico Muhly [en] Nico Muhly-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 klass [en] klass-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 Justin Fashanu [en] Justin Fashanu-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 aquarelle [en] aquarelle-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 diffusing [en] diffusing-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 phoning [en] phoning-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/02/2014 Hydroperoxide [en] Hydroperoxide-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Միացյալ Թագավորություն

FrauSue-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 142 (16 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 7

Քվեներ: 50 քվեներ

Այցելություններ: 16.999


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 8.028

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.891