FongWingChung-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: FongWingChung Գրանցվեք FongWingChung-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2011 stomacher [en] stomacher-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2011 troubles [en] troubles-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley-ի արտասանություն -1 քվեներ
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/01/2011 tricked [en] tricked-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Bert [en] Bert-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Cleo [en] Cleo-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Baylene [en] Baylene-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Elliott [en] Elliott-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/02/2010 Dex Barrington [en] Dex Barrington-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

FongWingChung-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 94 (12 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 58

Քվեներ: 13 քվեներ

Այցելություններ: 14.313


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.997

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.693