Elaesa-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Elaesa Գրանցվեք Elaesa-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
05/02/2013 proverbial [en] proverbial-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/02/2013 hayfield [en] hayfield-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/02/2013 civilise [en] civilise-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/02/2013 one-to-one [en] one-to-one-ի արտասանություն 2 քվեներ
05/02/2013 currently [en] currently-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/12/2012 uncommunicatively [en] uncommunicatively-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 unmatched [en] unmatched-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 unexcelled [en] unexcelled-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 Naked Prey [en] Naked Prey-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 unexceeded [en] unexceeded-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 unequalled [en] unequalled-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 incomparably [en] incomparably-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/12/2012 Don Webb [en] Don Webb-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/08/2012 coworker [en] coworker-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/08/2012 Danika [en] Danika-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 selenium [en] selenium-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 giraffe [en] giraffe-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 accubation [en] accubation-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 translate [en] translate-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/08/2012 never been kissed [en] never been kissed-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/08/2012 lodine [en] lodine-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism-ի արտասանություն -1 քվեներ
19/08/2012 unhelpful [en] unhelpful-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/08/2012 invitalize [en] invitalize-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/08/2012 simultaneously [en] simultaneously-ի արտասանություն -2 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm a 20 year old Linguistics student who is fascinated by the many dialects of English.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Elaesa-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 25 (3 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 7 քվեներ

Այցելություններ: 11.138


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 40.230

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 7.756