Drosophilist-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 9.

Օգտատեր: Drosophilist Գրանցվեք Drosophilist-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
15/01/2010 saviour [en] saviour-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 ruled [en] ruled-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 blank slate [en] blank slate-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 Crookes [en] Crookes-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 creative commons attribution [en] creative commons attribution-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 illiac [en] illiac-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/01/2010 cristae [en] cristae-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/01/2010 vesicular [en] vesicular-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/01/2010 autolysis [en] autolysis-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/01/2010 autophagy [en] autophagy-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 Louisa [en] Louisa-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 Claudia [en] Claudia-ի արտասանություն 2 քվեներ
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 humanistic [en] humanistic-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/01/2010 epson [en] epson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 conversely [en] conversely-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/01/2010 concerning [en] concerning-ի արտասանություն 4 քվեներ
13/01/2010 relying [en] relying-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 favourable [en] favourable-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 chunder [en] chunder-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 bajor [en] bajor-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 dearly [en] dearly-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/01/2010 upmarket [en] upmarket-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/01/2010 sneaky [en] sneaky-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/12/2009 anglewise [en] anglewise-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

Drosophilist-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 519 (91 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 9

Քվեներ: 115 քվեներ

Այցելություններ: 45.527


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.731

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 590