Drosophilist-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 8.

Օգտատեր: Drosophilist Գրանցվեք Drosophilist-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
20/01/2010 wrath [en] wrath-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/01/2010 telecast [en] telecast-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/01/2010 tailpipe [en] tailpipe-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/01/2010 plagiarized [en] plagiarized-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Burroughs [en] Burroughs-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 devo [en] devo-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 glycolic peel [en] glycolic peel-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 unipotent [en] unipotent-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 multipotent [en] multipotent-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 fibrocartilage [en] fibrocartilage-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 hyaline [en] hyaline-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 chondrocyte [en] chondrocyte-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Chondroblast [en] Chondroblast-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Areolar [en] Areolar-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Proteoglycan [en] Proteoglycan-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/01/2010 Reticular [en] Reticular-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 phagocytize [en] phagocytize-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Adipocyte [en] Adipocyte-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Fibroblast [en] Fibroblast-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 ureter [en] ureter-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 serous [en] serous-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Codon [en] Codon-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/01/2010 Pluripotent [en] Pluripotent-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/01/2010 anxiously [en] anxiously-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/01/2010 biomolecule [en] biomolecule-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 Richter [en] Richter-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 defy [en] defy-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
15/01/2010 waddling [en] waddling-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 Reagan [en] Reagan-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/01/2010 mightiest [en] mightiest-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

Drosophilist-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 519 (91 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 9

Քվեներ: 115 քվեներ

Այցելություններ: 45.494


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.728

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 590