Drosophilist-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 5.

Օգտատեր: Drosophilist Գրանցվեք Drosophilist-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
21/01/2010 troglobite [en] troglobite-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 detritivore [en] detritivore-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 musk [en] musk-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 Mandrill [en] Mandrill-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 ringtail [en] ringtail-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 inability [en] inability-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 short-tail [en] short-tail-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/01/2010 dormouse [en] dormouse-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 orangutan [en] orangutan-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 pony [en] pony-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/01/2010 seastar [en] seastar-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 mite [en] mite-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/01/2010 daytona [en] daytona-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 segment [en] segment-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/01/2010 antennal [en] antennal-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 labium [en] labium-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 sclerite [en] sclerite-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 apterous [en] apterous-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 basal [en] basal-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/01/2010 microlens [en] microlens-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 excite [en] excite-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 diptera [en] diptera-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

Drosophilist-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 519 (91 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 9

Քվեներ: 115 քվեներ

Այցելություններ: 45.601


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.732

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 590