Drosophilist-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: Drosophilist Գրանցվեք Drosophilist-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/01/2010 weaning [en] weaning-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2010 sebaceous [en] sebaceous-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
27/01/2010 piloerector [en] piloerector-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2010 reflector [en] reflector-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2010 rehydrating [en] rehydrating-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2010 referenced [en] referenced-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 Kary Mullis [en] Kary Mullis-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 flip over [en] flip over-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
25/01/2010 monopteron [en] monopteron-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 dolichocephalic [en] dolichocephalic-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 cliché [en] cliché-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Albertan [en] Albertan-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Holocene [en] Holocene-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
22/01/2010 Mississippian [en] Mississippian-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Miocene [en] Miocene-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] Paleoproterozoic-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] Mesoproterozoic-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Neoproterozoic [en] Neoproterozoic-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 interactively [en] interactively-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
22/01/2010 Basin Groups [en] Basin Groups-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Paleoarchean [en] Paleoarchean-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Mesoarchean [en] Mesoarchean-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Neoarchean [en] Neoarchean-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2010 Ontarian [en] Ontarian-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 apoptosis [en] apoptosis-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/01/2010 ametabolous [en] ametabolous-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 notopodium [en] notopodium-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 tenaculum [en] tenaculum-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 hexapodous [en] hexapodous-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/01/2010 collophore [en] collophore-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

Drosophilist-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 519 (91 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 9

Քվեներ: 115 քվեներ

Այցելություններ: 46.048


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 7.054

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 593