Drosophilist-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Drosophilist Գրանցվեք Drosophilist-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
08/07/2014 encapsulates [en] encapsulates-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] Esophagogastroduodenoscopy-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 tenascin [en] tenascin-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 dithiothreitol [en] dithiothreitol-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 Gillian Apps [en] Gillian Apps-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] Charle Cournoyer-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 Charles Hamelin [en] Charles Hamelin-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 Nelson Farris [en] Nelson Farris-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 Malhotra [en] Malhotra-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] dimethylaminoethyl-ի արտասանություն 2 քվեներ
11/03/2014 malate [en] malate-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2014 stoneware [en] stoneware-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2013 Dennis Franz [en] Dennis Franz-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2013 pauci-immune [en] pauci-immune-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2013 manoeuvres [en] manoeuvres-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2013 haggled [en] haggled-ի արտասանություն 0 քվեներ
20/06/2013 assists [en] assists-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/06/2013 damped [en] damped-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/03/2012 rotundum [en] rotundum-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/05/2011 Stollerys [en] Stollerys-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/05/2011 Bootes [en] Bootes-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/05/2011 effortlessly [en] effortlessly-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Rubenesque [en] Rubenesque-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Subcategory [en] Subcategory-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Paralysed [en] Paralysed-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
19/04/2011 Podgy [en] Podgy-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Caramelization [en] Caramelization-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Befoul [en] Befoul-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 hi-hat [en] hi-hat-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/04/2011 Contractural [en] Contractural-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born and raised in Toronto, Canada in 1971. I have a Ph.D in biological sciences, specifically genetics and cell biology.

I try to pronounce words as I would in everyday speech rather than fully enunciated. I speak with a West/Central Canadian accent. It is rhotic (final "R" pronounced), I pronounce cot-caught and Mary-merry-marry the same. I also speak with a Canadian Rising -- the vowel sound of "house" and "houses" is different and is the source of the amusing (yet incorrect) belief that Canadians pronounce "out and about" as "oot and aboot"; Wikipedia has a good article on this.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

Drosophilist-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 519 (91 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 9

Քվեներ: 115 քվեներ

Այցելություններ: 45.510


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.728

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 590