Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 9.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 [yue] 牛-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 鼠-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 mésange [fr] mésange-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 fantôme [fr] fantôme-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 trou du cul [fr] trou du cul-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 狗-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 [yue] 猫-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 点心 [yue] 点心-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 maman [fr] maman-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 papa [fr] papa-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 fais chier [fr] fais chier-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 chier [fr] chier-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 merde [fr] merde-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 connasse [fr] connasse-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 connard [fr] connard-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 idiot [fr] idiot-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 vélo [fr] vélo-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 maison [fr] maison-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 connaître [fr] connaître-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 croûton [fr] croûton-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 immortaliser [fr] immortaliser-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 50 [fr] 50-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Seine [fr] Seine-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 mouais [fr] mouais-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 tarir [fr] tarir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 sacré [fr] sacré-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 nuire [fr] nuire-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 lait [fr] lait-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 vie (En accent Suisse) [fr] vie (En accent Suisse)-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 venue (En accent Suisse) [fr] venue (En accent Suisse)-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 59 քվեներ

Այցելություններ: 26.542


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 24.736

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.163