Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 7.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 amour [fr] amour-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 cheval [fr] cheval-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 rat [fr] rat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 anticonstitutionnellement [fr] anticonstitutionnellement-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 se détester [fr] se détester-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 détester [fr] détester-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 hérisson [fr] hérisson-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 hésiter [fr] hésiter-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 à bientôt [fr] à bientôt-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 bientôt [fr] bientôt-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 A très bientôt [fr] A très bientôt-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 ainsi qu'aux [fr] ainsi qu'aux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 ainsi soit-il [fr] ainsi soit-il-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 ainsi que [fr] ainsi que-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 pour ainsi dire [fr] pour ainsi dire-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 ainsi [fr] ainsi-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 chaise [fr] chaise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Chat [fr] Chat-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Chien [fr] Chien-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 chien méchant [fr] chien méchant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 chien-chien [fr] chien-chien-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Je n'aime pas [fr] Je n'aime pas-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 Aimer [fr] Aimer-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 [yue] 豬-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 雞-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 羊-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 馬-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 蛇-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 龍-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 [yue] 虎-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 60 քվեներ

Այցելություններ: 26.718


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 48.075

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.165