Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 crapaud [fr] crapaud-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 gâteau [fr] gâteau-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 cadeau [fr] cadeau-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 excusez-moi [fr] excusez-moi-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 merci beaucoup [fr] merci beaucoup-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 merci [fr] merci-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 s'il vous plaît [fr] s'il vous plaît-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 amoureux [fr] amoureux-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 sourire [fr] sourire-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 niais [fr] niais-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 soeur [fr] soeur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 cheveu [fr] cheveu-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 lieu [fr] lieu-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 grabuge [fr] grabuge-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 archiduchesse [fr] archiduchesse-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 drapeau [fr] drapeau-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 famille [fr] famille-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 traduction [fr] traduction-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 écureuil [fr] écureuil-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 grenouille [fr] grenouille-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Envoyer [fr] Envoyer-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Écouter [fr] Écouter-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 armure [fr] armure-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 coeur [fr] coeur-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 eau-de-vie [fr] eau-de-vie-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 eau [fr] eau-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 eau de toilette [fr] eau de toilette-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 corps [fr] corps-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 Visage [fr] Visage-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 sentiment [fr] sentiment-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 59 քվեներ

Այցելություններ: 26.449


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 24.717

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.161