Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 vache [fr] vache-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 Allo [fr] Allo-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Italien [fr] Italien-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 au revoir [fr] au revoir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 mirroir [fr] mirroir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 psychiatre [fr] psychiatre-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 chewing-gum [fr] chewing-gum-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Québec [fr] Québec-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 fête [fr] fête-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 francophone [fr] francophone-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Francophonie [fr] Francophonie-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Canada [fr] Canada-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Belgique [fr] Belgique-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 France [fr] France-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 Chinois [fr] Chinois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Japonais [fr] Japonais-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 anglais [fr] anglais-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Ça va ? [fr] Ça va ?-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Comment ça va ? [fr] Comment ça va ?-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Salut, ça va ? [fr] Salut, ça va ?-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 bon anniversaire [fr] bon anniversaire-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 Joyeux anniversaire [fr] Joyeux anniversaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 poulet [fr] poulet-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 boulangerie [fr] boulangerie-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 crêpe [fr] crêpe-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 pleine Lune [fr] pleine Lune-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 lune [fr] lune-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 seigneur [fr] seigneur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 bonjour [fr] bonjour-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 salut [fr] salut-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 55 քվեներ

Այցելություններ: 25.269


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 30.407

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.152