Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 écœurement [fr] écœurement-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 plonger [fr] plonger-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 calme [fr] calme-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 perroquet [fr] perroquet-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 soigné [fr] soigné-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 glace [fr] glace-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Neige [fr] Neige-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 voleur [fr] voleur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 voyageur [fr] voyageur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 voyage [fr] voyage-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 voyeur [fr] voyeur-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 métier [fr] métier-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 rue [fr] rue-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 écrivain [fr] écrivain-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 Bibliothèque [fr] Bibliothèque-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 librairie [fr] librairie-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 livre [fr] livre-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 rarement [fr] rarement-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 lièvre [fr] lièvre-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 école [fr] école-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 boîte aux lettres [fr] boîte aux lettres-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 divertir [fr] divertir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 croustillante [fr] croustillante-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 donjon [fr] donjon-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 documentation [fr] documentation-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Diplomatie [fr] Diplomatie-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 probablement [fr] probablement-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 risible [fr] risible-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 direction [fr] direction-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 fromage [fr] fromage-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 60 քվեներ

Այցելություններ: 26.981


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 24.795

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.170