Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 2.

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 tu me manques [fr] tu me manques-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 magnétoscope [fr] magnétoscope-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 éventail [fr] éventail-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 avenir [fr] avenir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Ajouter [fr] Ajouter-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 amoureuse [fr] amoureuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Je t'aime [fr] Je t'aime-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 champagne [fr] champagne-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 champignon [fr] champignon-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Champion [fr] Champion-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 hygiénique [fr] hygiénique-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 hygiène [fr] hygiène-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 tampon [fr] tampon-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 vernis [fr] vernis-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 magnifique [fr] magnifique-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 non [fr] non-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 oui [fr] oui-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 blanc (En accent Suisse) [fr] blanc (En accent Suisse)-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 alors [fr] alors-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 glace au chocolat [fr] glace au chocolat-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 un chocolat chaud [fr] un chocolat chaud-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 mousse au chocolat [fr] mousse au chocolat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 chocolat [fr] chocolat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 désespoir [fr] désespoir-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 réfléchir [fr] réfléchir-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 décision [fr] décision-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 incrédule [fr] incrédule-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 inventivité [fr] inventivité-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 croix [fr] croix-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 60 քվեներ

Այցելություններ: 26.943


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 24.795

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.170