Cistude-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Cistude Գրանցվեք Cistude-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2013 pomme de terre [fr] pomme de terre-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2013 confiture [fr] confiture-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 baignoire [fr] baignoire-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 serrure [fr] serrure-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 arbre [fr] arbre-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2013 abricot [fr] abricot-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 90 [fr] 90-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 Michel de Montaigne [fr] Michel de Montaigne-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 80 [fr] 80-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 70 [fr] 70-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 60 [fr] 60-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 fraise [fr] fraise-ի արտասանություն -2 քվեներ
24/04/2013 framboise [fr] framboise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 métamorphose [fr] métamorphose-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 emmagasiner [fr] emmagasiner-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 s'embrasser [fr] s'embrasser-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 embrasser [fr] embrasser-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2013 peinture [fr] peinture-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 teinture [fr] teinture-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2013 torture [fr] torture-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 tortue [fr] tortue-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 lapin [fr] lapin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 pingouin [fr] pingouin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 manchot [fr] manchot-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 sauveur [fr] sauveur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 saveur [fr] saveur-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 parfum [fr] parfum-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 exaltant [fr] exaltant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 monarchique [fr] monarchique-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2013 octobre [fr] octobre-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Mother tongue : French
Accent : A very weak accent from "Vaud".

2nd native language :
Cantonese, but with European accent.

I'm learning :
- German
- English
- Cantonese (improving)
- Mandarin

I'm living near Lausanne and love my country. I would like to help people to learn and pronounce French, a very difficult language. =)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

Cistude-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 240

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 60 քվեներ

Այցելություններ: 26.747


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 48.075

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.165