CARVALHO-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 8.

Օգտատեր: CARVALHO Գրանցվեք CARVALHO-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
11/08/2009 Hülsenfrüchte [de] Hülsenfrüchte-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Möhnesee [de] Möhnesee-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Klapperstorch [de] Klapperstorch-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Gürteltier [de] Gürteltier-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 schofel [de] schofel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] Kampfgetümmel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Oxer [de] Oxer-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Cavalletti [de] Cavalletti-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 katamaran [de] katamaran-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Heraeus [de] Heraeus-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] Friedrich Hölderlin-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] August Wilhelm von Schlegel-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Flebbe [de] Flebbe-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Moloch [de] Moloch-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] Hans Magnus Enzensberger-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] Johann Ludwig Tieck-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Messerbänkchen [de] Messerbänkchen-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Adolf Adickes [de] Adolf Adickes-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Krume [de] Krume-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Grummet [de] Grummet-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Kummet [de] Kummet-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Schlehdorn [de] Schlehdorn-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Schlehe [de] Schlehe-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 piaffe [de] piaffe-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 pirouette [de] pirouette-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] Jakobskreuzkraut-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Mauerblümchen [de] Mauerblümchen-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 raps [de] raps-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 travers [de] travers-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/08/2009 Ganove [de] Ganove-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Linguista - Docente e Investigadora

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Գերմանիա

CARVALHO-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 455 (17 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 132

Քվեներ: 19 քվեներ

Այցելություններ: 38.097


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.150

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 669