CARVALHO-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: CARVALHO Գրանցվեք CARVALHO-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 kirsch [de] kirsch-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Natter [de] Natter-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Fluß [de] Fluß-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 involut [de] involut-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 evolut [de] evolut-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 advolut [de] advolut-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Kinematik [de] Kinematik-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Elementarteilchenphysik [de] Elementarteilchenphysik-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Kernphysik [de] Kernphysik-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Linguista - Docente e Investigadora

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Գերմանիա

CARVALHO-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 455 (17 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 132

Քվեներ: 19 քվեներ

Այցելություններ: 38.158


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.150

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 670