Berliner-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: Berliner Գրանցվեք Berliner-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Trockner [de] Trockner-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Trödler [de] Trödler-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 sultanat [de] sultanat-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 salmiak [de] salmiak-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/08/2012 Windung [de] Windung-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Hi, I'm German and live in Berlin. My accent is standard German.
I started here to join the great idea of an online lingual database.
Unfortunately it seems as if forvo has German-speaking editors who don't act with forvo-requested kindness. Instead of sending answers, questions are replied with ridiculous arbitrary punitive word-deleting-actions.
Forvo should think about its editor-policy and stop this abuse of power.
I'm wondering whether this comment will be followed by another punitive action.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Գերմանիա

Berliner-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 9.768 (12 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 42

Քվեներ: 12 քվեներ

Այցելություններ: 101.749


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 2.452

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 37