Արտոնագիր

Ֆորվոյում գտնվող ամբողջ պարունակությունն ու անդամների կողմից ավելացված մեդիան՝ օրինակ ձայնագրությունները, Ֆորվոյի սեփականությունն է, ով կօգտագործի այն այս Արտոնագրով.

Ի՞նչ է դա նշանակում:
Դուք ազատորեն կարող եք.
- պատճենահանել, տարածել, ցուցադրել և ներկայացնել աշխատանքը
- կատարել ածանցյալ աշխատանքներ
Պահպանելով հետևյալ պայմանները.
- Վերագրում: Դուք պետք է ներկայացնեք օրիգինալ հեղինակին:
- Ոչ առևտրային: Դուք չեք կարող օգտագործել այս աշխատանքները կոմերցիալ նպատակներով:
- Տարածեք նույն ձևով: Եթե դուք փոխեք, վերափոխեք տվյալ աշխատանքը, դուք պարտավոր եք տարածել այն միևնույն արտոնագրի տակ:

- Կրկին օգտագործման կամ տարածման դեպքում պետք է բացատրեք մյուսներին օգտագործման արտոնագիրը:
- Այս պայմաններից ցանկացածը կարող է հանվել, եթե ձեռք բերեք թույլտվություն հեղինակային իրավունք ունեցող անձից:
- Այս արտոնագիրը ոչնչով չի վնասում կամ սահմանափակում հեղինակների բարոյական իրավունքները