Իլոկաներեն արտասանության ընթացքում գտնվող բառեր (kadakuada-ից Magustuan)

Լեզու: Իլոկաներեն [Ilokano] Վերադառնալ Իլոկաներեն

606 արտասանության ընթացքում գտնվող բառեր. Վերադառնալ Իլոկաներեն [Ilokano]
 • kadakuada-ի արտասանությունը ձայնագրելkadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • kunan-ի արտասանությունը ձայնագրելkunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • nga'gsasarita-ի արտասանությունը ձայնագրելnga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • kamatis-ի արտասանությունը ձայնագրելkamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • tarong-ի արտասանությունը ձայնագրելtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Addada-ի արտասանությունը ձայնագրելAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • tawa-ի արտասանությունը ձայնագրելtawa
 • idiay-ի արտասանությունը ձայնագրելidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Agtatamdagkam-ի արտասանությունը ձայնագրելAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • bigbigat-ի արտասանությունը ձայնագրելbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • i ngarud-ի արտասանությունը ձայնագրելi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • parya-ի արտասանությունը ձայնագրելparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • immisem-ի արտասանությունը ձայնագրելimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • maladaga-ի արտասանությունը ձայնագրելmaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ubbing-ի արտասանությունը ձայնագրելubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • agbasbasa-ի արտասանությունը ձայնագրելagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • nangnangruna-ի արտասանությունը ձայնագրելnangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • aduda-ի արտասանությունը ձայնագրելaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • tattao-ի արտասանությունը ձայնագրելtattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • dagiti-ի արտասանությունը ձայնագրելdagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • salun-atda-ի արտասանությունը ձայնագրելsalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • mangmangted-ի արտասանությունը ձայնագրելmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • napalangguadka-ի արտասանությունը ձայնագրելnapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • sika-ի արտասանությունը ձայնագրելsika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • simmungbat-ի արտասանությունը ձայնագրելsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • malem-ի արտասանությունը ձայնագրելmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • atipaen-ի արտասանությունը ձայնագրելatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Nabaknang-ի արտասանությունը ձայնագրելNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • siasino-ի արտասանությունը ձայնագրելsiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Magustuan-ի արտասանությունը ձայնագրելMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]