Ավարերեն. Սովորել թե ինչպես է արտասանվում Ավարերեն (منسوب-ից помидор)

Լեզու: Ավարերեն [Авар] Վերադառնալ Ավարերեն